Overblijven

Kober kinderlunch: Een goed begin van de middag!

Overblijven moet leuk en gezellig zijn, net als thuis, maar dan met vriendjes en vriendinnetjes van school. Overblijven geeft kinderen de kans om tussen de middag rustig te eten, tot rust te komen, hun verhaal te vertellen of zich buiten uit te leven. De primaire taak van een overblijfteam is om simpelweg klaar te staan voor de kinderen. Om kinderen onder verantwoorde begeleiding zichzelf te laten zijn en ook rekening met elkaar te leren houden.

Werkwijze

Wij verzorgen, in nauwe samenwerking met de school, het overblijven. Een gezellige en ontspannen lunchpauze kan eraan bijdragen dat uw kind weer fris aan de middaglessen kan beginnen.

Aanmelden overblijven

Gaat je kind voor het eerst naar het overblijven? Meld je kind dan aan via kober.flexkids.nl/aanvraag.

Ben je al klant bij Kober kinderopvang? meld je dan aan via kober.flexkids.nl met de inloggegevens van je Mijn Kober account.

Het overblijfteam controleert elke dag of alle opgegeven kinderen ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Eten en drinken wordt door de kinderen zelf meegenomen. Na het eten is er de mogelijkheid voor alle kinderen om buiten te spelen.

Aan- en afmeldingen

Aan- en afmeldingen voor 10.00 uur op kober.flexkids.nl. Inloggen met uw inlogcode en uw kind aan of afmelden.

Contact Kober Kinderlunch:

T. 076 504 56 12

Contact TSO Jacinta

T. 06 13 09 74 11