Schooltijden & vakantie

Schooltijden

Ochtendrooster

Middagrooster

Maandag

08.30 – 12.00 uur

13.15 – 15.15 uur

Dinsdag

08.30 – 12.00 uur

13.15 – 15.15 uur

Woensdag

08.30 – 12.15 uur

Donderdag

08.30 – 12.00 uur

13.15 – 15.15 uur

Vrijdag

08.30 – 12.00 uur

13.15 – 15.15 uur

Kleuters zijn op woensdag vrij

De kleuteringang gaat om 08.20 uur open, zodat u samen met uw zoon of dochter naar de klas kunt gaan. De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan om 08.25 uur zelf naar binnen wanneer de zoemer gaat. Voor hen is er vanaf 08.15 uur en 13.00 uur toezicht op het speelplein.

Vakantie 2017 – 2018

Herfstvakantie

16 oktober – 20 oktober 2017

Sinterklaas

06 december 2017

Kerstvakantie

25 december 2017 – 05 januari 2018

Carnavalsvakantie

12 februari – 16 februari 2018

Pasen

30 maart – 02 april 2018

Meivakantie

23 april – 04 mei 2018

Hemelvaart

10 – 11 mei 2018

Pinksteren

21 mei 2018

Zomervakantie

06 juli – 17 augustus 2018

Studiedagen 2017 – 2018

Studiedag

13 oktober 2017

Studiedag

23 oktober 2017

Studiedag

31 januari 2018

Studiedag

19 februari 2018

Studiedag

08 juni 2018

Vakantie 2018-2019

Herfstvakantie                 15 oktober t/m 19 oktober
Kerstvakantie                   24 december t/m 4 januari
Carnavalsvakantie           04 maart t/m 8 maart
Meivakantie                      22 april t/m 3 mei
Hemelvaartvakantie         30 t/m 31 mei
Pinksteren                         10 juni
Zomervakantie                 08 juli t/m 16 augustus
Studiedagen worden nog gepland.