Welkom op de website van Kbs Jacinta

Kbs Jacinta is een bruisende school waar we veel aandacht hebben voor de brede ontwikkeling van kinderen. We zijn er steeds op gericht een omgeving te scheppen waarin kinderen uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen.
Naast de aandacht voor basisvaardigheden zoals taal en rekenen, is er ook aandacht voor de creatieve ontwikkeling en de vaardigheden op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind.
Wij bereiden uw kind voor op de maatschappij van de 21ste eeuw en verwachten een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het proces waarin uw kind zich ontwikkelt.

Wij zijn een Kanjerschool!

Het welbevinden van onze leerlingen op school en de sfeer in de klas vinden we erg belangrijk. Met behulp van de Kanjertraining leren de kinderen positief over zichzelf en de ander te denken en leren zij gedrag bespreekbaar te maken.

Lees verder

Breed en rijk aanbod

Omdat leren meer is dan alleen taal en rekenen en omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen ook hun creatieve kant kunnen ontwikkelen bieden wij gedurende het schooljaar verschillende activiteiten aan die de creatieve ontwikkeling stimuleren.

Lees verder

Grenzeloos Leren

Uw kind krijgt straks mogelijk een beroep waarvan wij nu het bestaan nog niet kennen. De maatschappij verandert in een ongekend tempo en dat vraagt ook iets van het onderwijs. Op Kbs Jacinta willen wij uw kind zo goed mogelijk voorbereiden op de samenleving in de 21ste eeuw.

Lees verder

Nieuwe leerling?

Wij nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en rondleiding om onze
school beter te leren kennen. Belt u gerust voor het maken van een afspraak. Wij
maken graag tijd voor u.

Nieuwsbrief

U ontvangt van ons per mail vanuit ParnasSys een nieuwsbrief. Hierin staan o.a. berichten, actuele wetenswaardigheden, achtergrondartikelen en leuke nieuwtjes uit de groepen.