Onderzoekend en ontwerpend leren

DaVinci

De wereldoriënterende vakken worden gegeven aan de hand van de methode DaVinci.

Er wordt door de hele school aan hetzelfde thema gewerkt. Elke groep heeft zijn eigen invulling van het thema. We openen het thema gezamenlijk en we sluiten het ook weer gezamenlijk af. Hierbij zijn de ouders altijd van harte welkom.

Hierin biedt de leerkracht een stuk kennis aan, maar de leerlingen gaan ook zelf aan de slag: Doordat leerlingen ook met eigen leervragen werken en zelf onderzoekjes kunnen doen, sluit het leren aan bij de belangstelling van het kind, wat leren veel leuker en makkelijker maakt.

Atelier

In het atelier gaan de kinderen op een andere manier aan de slag met thema van DaVinci. Hier kunnen zij het geleerde op een beeldende of technische manier uitwerken. Creatief denken en probleemoplossend vermogen staan hierbij centraal.