Waar staan wij voor

Jacinta: Ontdekken, Beleven & Leren

Voor kinderen is er een wereld om te ontdekken, te beleven en te leren. Kbs Jacinta wil deze wereld binnen halen, zodat leren voor ons betekenis krijgt.

Samen voor goed onderwijs

Uw kind krijgt bij Kbs Jacinta de gelegenheid om te ontdekken wie het is en wat het kan. Samen met de leerkracht en de ouders wordt bepaald welke doelen uw kind wil behalen en wat er nodig is om deze te bereiken.

Kinderen leren de hele dag, van de leerkracht, uit de boeken en, heel belangrijk, juist ook van elkaar. De leerkracht organiseert steeds dat de leerlingen samen kunnen werken en van elkaar kunnen leren.

Ouders en school zijn partners. De schooldeur staat daarom altijd open voor ouders. Alleen als we samenwerking kunnen we optimaal onderwijs voor onze leerlingen bieden.

Kinderopvang: Jacinta werkt samen met Kober kinderopvang. Er is voor- en naschoolse opvang in de school en de school en kinderopvang stemmen het pedagogisch handelen en het programma op elkaar af.

Amarant: Kbs Jacinta werkt samen met Amarant. Wij bieden stageplaatsen aan de cliënten van Amarant en verlichten zo de werkdruk van de leerkrachten. Daarnaast mogen wij met de leerlingen in de moestuin van Amarant werken. Ook werken we samen bij afsluitingen van de thema’s van DaVinci. Ook de cliënten van Amarant mogen dan hun kunstwerken in de school tentoonstellen.

Ambitieus in ontwikkeling

Wij willen uw kind de gelegenheid bieden eruit te halen wat er in zit, zodat het alle kansen heeft voor de toekomst. Wij bieden uw kind een goede heldere instructie op maat, passende verwerkingsstof en goede feedback van de leerkracht.

Wij helpen uw kind in een groei-mindset te komen, waardoor het openstaat om te leren en vol vertrouwen kan werken aan wat het nog niet kan. Hierbij werken wij aan het optimaal ontwikkelen van de executieve functies (het ‘leren leren’), zoals plannen, doorzetten, concentratie enz.

In de leerwinkel kunnen zij ondersteuning en extra uitdaging ophalen om hun onderwijs aan te vullen. Hier worden zij ook ondersteund in het ontwikkelen van de executieve vaardigheden (het ‘leren leren’)

Veilig schoolklimaat

Op Kbs Jacinta heerst een veilig schoolklimaat. De school werkt gestructureerd en de leerkrachten dragen respect uit voor elkaar, de leerlingen en hun ouders. In de kanjerlessen worden de leerlingen meegenomen in het leren om op een respectvolle wijze met elkaar en de wereld om hen heen om te gaan.

Pesten wordt niet getolereerd en wanneer wij signalen hiervan krijgen treedt het pestprotocol in werking.

De leerkrachten benaderen de leerlingen positief en gaan uit van wat het kind al kan. Wij houden rekening met het niveau en de mogelijkheden van uw kind. Daar passen wij de instructie, leerstof en ondersteuning op aan.

Eigenaarschap

Tijdens de DaVinci lessen (wereldoriëntatie) leren de kinderen om ook zelf op onderzoek te gaan naar informatie. Hierdoor ontdekken zij hoe de wereld in elkaar zit. Deze informatie kunnen ze gebruiken om een eigen leervraag te beantwoorden. In het atelier maken zij een creatieve of technische verwerking van hun eigen leervraag. De leerlingen presenteren het geleerde in de groep en krijgen feedback op hun leerproces.

De leerlingen stellen eigen doelen op het gebied van executieve vaardigheden en gaan daarmee zelf aan de slag. De leerkracht begeleidt en ondersteunt de leerling om het eigen doel te bereiken.