Onze school

Kbs Jacinta is een bruisende school waar we veel aandacht hebben voor de brede ontwikkeling van kinderen. We zijn er steeds op gericht een omgeving te scheppen waarin kinderen uitgedaagd worden het beste uit zichzelf te halen.
Naast de aandacht voor basisvaardigheden zoals taal en rekenen, is er ook aandacht voor de creatieve ontwikkeling en de vaardigheden op het gebied van de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind.
Wij bereiden uw kind voor op de maatschappij van de 21ste eeuw en verwachten een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het proces waarin uw kind zich ontwikkelt.