Breed en rijk aanbod

In de visie van Kbs Jacinta dienen schoolreisjes meerdere doelen:

Het versterkt de binding in de groep om samen leuke dingen te beleven. Het schoolreisje dient dus vooral een fijne beleving te zijn. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het schoolreisje een educatief element in zich heeft. Kbs Jacinta is tenslotte een onderwijsinstelling en we willen dat het onderwijs een toegevoegde waarde heeft op de ontwikkeling van onze leerlingen. Kinderen leren op verschillende manieren. Naast de lessen in de klas zijn uitstapjes de wijde wereld in leerzaam.

De werkwijze rondom schoolreisjes is afgestemd met de MR, de OR, het team en de leerlingenraad.

We hebben op Kbs Jacinta de volgende afspraken gemaakt:

  1. Elk jaar is er een schoolreisje: het schoolreisje heeft naast een plezierelement ook een educatief karakter.
  2. De bestemming en inhoud van het schoolreisje is gekoppeld aan de thema’s van DaVinci, de methode wereld oriënterende vakken of het andere onderwijsaanbod.
  3. De ouders betalen de schoolreis voor hun kind, maar het bedrag mag de 30,00 euro niet overstijgen.
  4. De teamcoördinatoren organiseren het vervoer.
  5. De leerkracht regelt de reservering van de bestemming.

 

Groep Wat Discipline
Groep 1-2 Voorstelling kinderboekenweek Ziezus
Kinderboerderij Wolfslaar
Aardbeienterras Zundert
Drama
Natuur
Natuur
Groep 3 Speurtocht en workshop v Gogh
Sterrenwacht Dordrecht
Gastspreker Reptielenhuis
Beeldend
Techniek
Natuur
Groep 4 Neeltje Jans Vrouwenpolder Natuur
Groep 5 Geofort Herwijnen Erfgoed
Groep 6 Prehistorisch dorp Eindhoven Erfgoed
Groep 7 Museum Beeld en Geluid Hilversum Beeldcultuur
Groep 8 Museum Beeld en Geluid Hilversum Beeldcultuur