Inspectie & kengetallen

Wilt u weten wat de Cito-scores zijn van Kbs Jacinta of het inspectierapport inzien? Bezoek dan de website www.scholenopdekaart.nl. Op deze site zijn alle gegevens van basisscholen te vinden en te vergelijken.

Inspectie

Op 17 januari 2017 heeft de Inspectie voor het Onderwijs een bezoek gebracht aan onze school in het kader van het vierjaarlijks kwaliteitsonderzoek. Bij dit bezoek is gebruik gemaakt van het nieuwe waarderingskader.
De school is onderzocht op een achttal indicatoren. In het rapport kunt u de resultaten van dit onderzoek teruglezen. Voor de rapportage klik hier.

Wij zijn heel trots op het prachtige resultaat.

Op basis van het nieuwe waarderingskader (dat naar alle waarschijnlijkheid per augustus 2017 van kracht zal zijn), zouden we in aanmerking komen voor het predicaat ‘goed’. Helaas wordt tot die tijd alleen een uitspraak gedaan over het wel of niet handhaven van het basisarrangement.

Eindoordeel/ waardering school Norm
Goed Alle standaarden zijn ten minste voldoende, de standaard Kwaliteitscultuur is goed en ten minste twee standaarden uit het gebied Onderwijsproces en/of Schoolklimaat zijn goed.
Voldoende (basiskwaliteit) Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen, Veiligheid en Leerresultaten, zijn voldoende en niet meer dan één standaard in het gebied Onderwijsproces is onvoldoende.
Onvoldoende Zicht op ontwikkeling of Didactisch handelen of Veiligheid of Leerresultaten is onvoldoende, óf twee andere standaarden in de gebieden Onderwijsresultaten, Onderwijsproces of Schoolklimaat zijn onvoldoende.
Zeer zwak Leerresultaten is onvoldoende; én Zicht op ontwikkeling óf Didactisch handelen óf Veiligheid is onvoldoende.

Inspectiebezoek INOS

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is eind 2018 uitgevoerd bij het bestuur van INOS. De inspectie heeft onderzocht of het bestuur van INOS op zijn scholen zorgt voor onderwijs van voldoende kwaliteit en of het financieel in staat is om ook in de toekomst goed onderwijs te blijven verzorgen. Klik hier voor het inspectierapport (website van INOS).