Kanjerschool

Kanjertraining is een sociale vaardigheidstraining  die kinderen leert sociaal gedrag bespreekbaar te maken. Vertrouwen in elkaar is de basis.

In alle groepen volgen de kinderen de Kanjerlessen en alle groepsleerkrachten die bij ons werken zijn in het bezit van de Kanjerlicentie.

Vanaf groep 1/2 volgen de kinderen de Kanjerlessen aan de hand van de methode. Ieder leerjaar heeft een eigen verhaallijn en in groep 4, 6, 7 en 8 wordt ook gebruik gemaakt van een werkboek. In de lessen komen sociale vaardigheden en situaties aan bod die bij de leeftijd van de kinderen uit de betreffende groep passen. De aanpak groeit als het ware met de kinderen mee aan de hand van vijf basisregels die voor de hele school gelden.
Deze regels worden duidelijk gemaakt aan de hand van dierenfiguren en gekleurde petten.

  • We vertrouwen elkaar (witte pet/kanjertijger)
  • We helpen elkaar (witte pet/kanjertijger)
  • We werken samen (zwarte pet/pestvogel)
  • We hebben plezier samen (rode pet/uitlachaapje)
  • We doen mee (gele pet/bange konijntje)

Kanjerschool02

Het belangrijkste doel van de Kanjertraining is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Het kind leert sociale problemen (zoals pesten, conflicten hebben, je buiten gesloten voelen en teruggetrokken gedrag) bespreekbaar te maken en op te lossen vanuit vertrouwen in elkaar. Het kind leert daarbij ook om op tijd hulp te vragen: aan de leerkracht, maar vooral ook aan medeleerlingen. Met behulp van vertrouwensspelletjes en oefeningen wordt het zelfvertrouwen en de onderlinge band tussen kinderen versterkt. Sociale situaties worden nagespeeld en besproken, kinderen geven elkaar tips bij het oplossen van problemen, maar ook tops over de dingen die goed gaan en die een leerling al goed kan.

De Kanjermethode leert kinderen en leerkrachten in de spiegel te kijken, maar leert ook te kijken naar elkaar en de verschillen

te respecteren. Het uiteindelijke doel is om zelf een Kanjer te willen zijn, want dan voel je je lekker in je vel, heb je veel succeservaringen en kun je jezelf zijn. Dit is een belangrijke basis voor het welbevinden en het komen tot leren.