Organisatie

Onze school staat in de wijk Blauwe Kei. Gemiddeld bezoeken zo’n 325 kinderen onze school.
Deze leerlingen zijn op dit moment verdeeld over 15 groepen: 2 kleutergroepen, 2 groepen 3, 1 groep 4,  2 groepen 5, 2 groepen 6, 2 groepen 7 en 2 groepen 8. Elke groep heeft één of twee vaste leerkrachten.

Afhankelijk van allerlei omstandigheden kan de grootte van de groepen variëren. De aantallen variëren momenteel van 17 tot en met 30 kinderen per groep, met een gemiddelde van 23 leerlingen per klas. In principe hanteren wij een maximale groepsgrootte van 30 kinderen, maar per situatie zal steeds bekeken worden of we al dan niet afwijken van dit ‘richtgetal’. De sfeer en de zorgbehoeften van de groep zijn hierbij belangrijke factoren.

De groepen 1 en 2 zijn gecombineerd, omdat we dit voor het pedagogisch klimaat het beste vinden. Hoewel de opdrachten voor de kinderen uit groep 1 en 2 zijn afgestemd op hun eigen niveau, vinden wij het sociale aspect waarbij het oudere kind het jongere kind helpt, heel belangrijk.
Bij de overgang van groep 2 naar groep 3 vindt een nieuwe groepssamenstelling plaats. De leerkrachten, zorgteam en directie bekijken met grote zorgvuldigheid hoe deze (her)verdeling moet plaatsvinden. Tijdens de rest van de basisschoolperiode blijven de groepen zoveel mogelijk in dezelfde samenstelling bij elkaar. Toch kan het altijd voorkomen dat er een nieuwe groepssamenstelling gemaakt moet worden. Onze doelstelling is dan altijd om een nieuwe groep te vormen met een optimale werksfeer voor leerlingen en leerkracht.