Ouders

Een goed contact met de ouders is voor ons van groot belang. Wanneer u vragen heeft, bent u na schooltijd welkom om even binnen te lopen of om een afspraak te maken. Ook wanneer wij vragen hebben, zullen wij u uitnodigen om samen in gesprek te gaan en te kijken hoe wij uw zoon of dochter zo goed mogelijk kunnen begeleiden.

De ouderraad is buitengewoon actief en is betrokken bij allerlei schoolactiviteiten. Daarnaast zijn er veel ouders die hun kwaliteiten inzetten en hulp bieden ten behoeve van onze kinderen. Deze plezierige samenwerking is van grote waarde.