Informatieboekjes

Elke jaargroep heeft een informatieboekje. Deze worden aan het begin van het schooljaar aan alle ouders gemaild. In deze boekjes vindt  u informatie over wat er in de verschillende groepen gebeurt, belangrijke data en wat kinderen nodig hebben in de klas. Klik op de groep om het informatieboekje te openen (pdf).

Groep 1-2

Groep 3

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7

Groep 8