Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders die samen met school en vrijwilligers een aantal activiteiten tijdens het schooljaar organiseren. Een aantal keer per jaar vergadert de ouderraad, waarbij ouders van harte welkom zijn. De data staan in de jaarkalender.

Vrijwillige ouderbijdrage

Naast het verplichte lesprogramma, verzorgt de school een aantal leuke, leerzame en ontspannen activiteiten. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval, de bieb op school en de luizenbrigade. Per klas worden daarnaast ook nog eigen activiteiten georganiseerd. De school stelt een enthousiast team beschikbaar en krijgt bij het organiseren veel hulp van de ouderraad. Dit alles kost natuurlijk geld en wordt betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage, aangezien de school maar beperkte financiële middelen heeft.
Deze bijdrage is daarom zeer belangrijk, omdat zonder een financiële bijdrage, deze activiteiten niet meer gefinancierd zouden kunnen worden. De hoogte van de ouderbijdrage is afhankelijk van de activiteiten die in de groep van uw kind(eren) worden georganiseerd tijdens het schooljaar. Dat houdt in dat de ouderbijdrage verschillend kan zijn voor de verschillende groepen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de ouderraad een brief met het juiste bedrag voor uw kind. Wij verzoeken u vriendelijk dit bedrag vervolgens zo snel mogelijk over te maken. Met dit geld worden de leuke activiteiten die de leerkrachten bedenken werkelijkheid. Niet alle uitstapjes zijn in de vrijwillige ouderbijdrage verwerkt. Voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld de schoolreis) kan nog een aparte bijdrage gevraagd worden.
Contactpersoon: Ineke Egeraat

Festiviteiten

Samen met de leerkrachten organiseert de ouderraad allerlei vieringen zoals Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval, maar verleent ook heel veel hand- en spandiensten ten behoeve van onder meer de avondvierdaagse en de Singelloop.
Contactpersonen: Barbara Schippers, Anouk van den Muijsenberg, Joost van den Muijsenberg, Angela Quirijnen en Anoesjka van Nieuwenburg.

Verkeersveiligheid rondom de school

Verkeersveiligheid is belangrijk. De ouderraad zorgt er ieder jaar weer voor dat groep 7 het fietsexamen kan afleggen; dat steeds opnieuw wordt bekeken hoe de situatie rond school is en wat daaraan verbeterd kan worden. Graag coördineren we een team met brigadiers, die volgens de instructies van de wijkagent zorg dragen voor een veilige oversteekplaats aan de voorkant van school. De afgelopen jaren is gebleken dat het lastig is om brigadiers te vinden. Mocht u zich betrokken voelen bij de verkeersveiligheid van de kinderen op school, kunt u zich aanmelden als brigadier via kbsjacinta_ouderraad@inos.nl.

Als ouder kunt u natuurlijk altijd uw bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid rondom school. Zo kunt u de auto mogelijk wat vaker laten staan en in plaats daarvan lopend of met de fiets naar school gaan. Kinderen blijken helaas steeds vaker moeite te hebben om zelfstandig en volgens de regels te fietsen. Door met uw zoon of dochter al regelmatig naar de school te fietsen, leert uw kind van jongs af aan hoe hij of zij zich moet gedragen in het verkeer. Mocht u toch met de auto naar school gaan om uw kind te brengen of op te halen, dan kunt u ook bijdragen aan de verkeersveiligheid. Voorkom hinderlijke en gevaarlijke situaties. Parkeer uw auto op de daarvoor bedoelde plaatsen, ook al is dit misschien niet direct voor deur. Laat kinderen niet snel even midden op de weg uitstappen. Samen kunnen we zo bijdrage aan de verkeersveiligheid rondom school. Leer uw kind al vroeg de veilige en juiste weg naar school. Oefen deze route samen, zodat uw kind weet hoe hij of zij op onveilige plekken moet handelen. Geef zelf het goede voorbeeld.
Contactpersoon: Bastiaan Pigge

De luizenbrigade

Na elke schoolvakantie worden de kinderen door enkele ouders gecontroleerd op hoofdluis. Mede door deze controles proberen we zoveel mogelijk luisvrij te zijn. U wordt via de Nieuwsbrief regelmatig geïnformeerd over de manier waarop wij luizen buiten de deur proberen te houden.
Contactpersoon: Sarina van Dijck

Het bestuur van de ouderraad bestaat uit:

Voorzitter: Joy van Nunen
Secretaris: Barbara Keulaars
Penningmeester: Ineke van Egeraat

Samenstelling ouderraad: Foto OR 2020-2021

Heeft u interesse om bij de ouderraad te komen of om te helpen bij de diverse activiteiten? Of misschien hebt u een vraag? U kunt zich altijd bij een van ons melden of een e-mail sturen naar: kbsjacinta_ouderraad@inos.nl