Wanneer er iets niet goed gaat

Een goede samenwerking tussen ouders en school is erg belangrijk. Het komt de kinderen ten goede dat zowel de ouders als de leerkrachten op de hoogte zijn als er zich op een of ander gebied een probleem voordoet.

U bent na schooltijd altijd welkom bij de leerkrachten om dit te bespreken. Samen zal dan naar een goede oplossing worden gezocht. Aansluitend is het natuurlijk ook mogelijk om met vragen, problemen of klachten over het onderwijs, de aanpak van de kinderen of andere zaken, naar de directie te gaan. Deze zal proberen het probleem in overleg met de ouders, de groepsleerkracht en eventuele andere betrokkenen zo
snel mogelijk op te lossen.

Sommige zaken zijn niet altijd even gemakkelijk bespreekbaar. Seksuele intimidatie, misbruik en mishandeling zijn daar voorbeelden van. Speciaal voor deze zaken zijn op onze school drie schoolvertrouwenspersonen aanwezig: Dit zijn Brechje Graveland, Ron Surewaard en Marion van den Heuvel. Leerkrachten en leerlingen kunnen zich tot deze vertrouwenspersonen wenden, maar ook u als ouder kunt hen aanspreken. De vertrouwenspersonen zullen u helpen en eventueel de weg wijzen naar een externe vertrouwenspersoon van het bestuur:

Dhr. Toine van Dorst (Arbo Unie Breda)
T. 076 5487800 of 06 52 50 19 75

Wanneer de afhandeling naar uw mening niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling van INOS.